Welkom op de website van Lugdunum Nostalgie.

 

De website is op veler verzoek weer toegankelijk gemaakt omdat bezoekers het inrichten van deze website willen volgen.

 

Dus het kan voorkomen dat u telkens weer een andere ingerichte website ziet.

 

Ter informatie aan de bezoeker(s):

 

Ton van Weeren is de bedenker en eigenaar van deze website.

Al het materiaal op deze website mag niet worden verspreid en staat onder

Copyright © Ton van Weeren All rights reserved.

 

De link met de L.v.v Lugdunum:

 

Ton is op 1 juni 1980 lid geworden van de L.v.v. Lugdunum en is gestopt na 33 jaar als (actief) lid op 1 juni 2013, Ton heeft in vele commissies gezeten en is ook Lid van verdienste van Lugdunum. Nu hij is gestopt bij Lugdunum heeft hij tijd over en is dit zijn nieuwe hobby geworden zonder verpligtingen aan Lugdunum.

 

Ton heeft door de jaren veel materiaal verzameld en veel foto's en video's gemaakt van de club. Hij heeft altijd aangedrongen om iemand in het bestuur op te nemen als archiefbeheerder, vroeger (de jaren 80) was Hennie Doove hiermee belast als bestuurslid, Ton heeft weinig terug kunnen vinden in het archief van Lugdunum er is helaas veel verdwenen in de prullenbak "op enkele krantenknipsels en foto's na" Ton is uiteindelijk zelf maar gaan verzamelen en gaan lobbyen en heeft een redelijk  archief aangelegd o.a. een 8mm film gevonden van het 50 jarig bestaan van Lugdunum deze was in een zeer slechte staat (bijna vergaan) hij heeft deze film op eigen kosten laten restaureren en digitaal om laten zetten. Hij heeft ook "bijna vergaande" dia´s van de opbouw van het nieuwe sportcomplex in de Kikkerpolder en van de jeugd die in de jaren 60 en 70 naar Engeland zijn geweest met de boot, ook deze zijn weer met de hand en een chemisch goedje opgepoetst, monnikenwerk was dit.

 

U ziet (helaas) op al het beeldmateriaal: Copyright © Ton van Weeren All rights reserved

dit is om te voorkomen dat deze foto´s en films en andere materialen worden gekopieerd en wordt verspreid door derde! Ton heeft heel veel tijd en energie hier in gestoken en hij wil niet dat dit met een paar muisklikken wordt gekopieerd.

 

Als u ergens anders materiaal ziet afkomstig van deze website dan is dit illegaal!

Ton zal niet schromen dit te melden bij de instanties die hier over waken.

 

Alle foto’s, films en teksten op deze website zijn verzameld door Ton van Weeren, eigenaar van Lugdunum Nostalgie. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepuliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ton van Weeren eigenaar van Lugdunum Nostalgie.

 

Ik hoop op uw begrip en medewerking.

 

Heel veel kijk en lees plezier.

 

 

LUGDUNUM NOSTALGIE IS OP ZOEK NAAR HISTORISCH MATERIAAL

VAN LEDEN, OUD-LEDEN EN SUPPORTERS.

 

Vele duizenden mensen hebben Lugdunum in de bijna honderd jaar dat de club bestaat gevolgd. Rond de club hebben deze mensen van alles meegemaakt, er doen talloze verhalen de ronde en – heel belangrijk – er is beeldmateriaal en andere zaken verzameld. Historisch materiaal dat voor de eigenaar van enorme waarde is.

 

Dat geldt echter niet alleen voor de eigenaar ervan, maar ook voor Lugdunum Nostalgie. Het materiaal dat in het bezit is van leden, oud-leden en supporters kan als geen enkele andere wijze de geschiedenis van onze club weergeven. Lugdunum Nostalgie is op zoek naar dergelijk historisch materiaal van leden, oud-leden en supporters. Het materiaal waar we naar zoeken heeft natuurlijk betrekking op Lugdunum, de elftallen en haar spelers, maar met name ook op de belevenissen van de supporters daar omheen.

 

Vooral beeldmateriaal is bijzonder welkom.

 

Voor uiteenlopende – non-commerciële – doeleinden zou Lugdunum Nostalgie het op prijs stellen als het over deze historisch waardevolle collecties (of delen daarvan) zou kunnen beschikken.

 

Bent u in het bezit van oud-beeldmateriaal, foto’s en films of andere bijzondere zaken, dan zouden wij het zeer op prijs stellen wanneer u hierover contact met ons wilt opnemen. Wij maken dan een afspraak met u om te bespreken op welke wijze wij uw materiaal kunnen inzien en hoe wij dit eventueel kunnen dupliceren. U kunt er van op aan dat Lugdunum Nostalgie uiterst zorgvuldig met uw gegevens en materialen zal omgaan. Mochten wij ooit gebruik maken van uw materiaal dan kunt u er op rekenen dat – wanneer u daar prijs op stelt – wij uiteraard zullen vermelden wie het materiaal aan ons beschikbaar heeft gesteld.

 

Voor meer informatie, of het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met de archiefbeheerder Ton van Weeren archief@lugdunumnostalgie.nl

 

Namens Lugdunum Nostalgie, maar ook namens de mensen die in de toekomst eventueel van door u beschikbaar gesteld materiaal kunnen genieten, danken wij u bij voorbaat voor uw medewerking!