Homepage - Lugdunum Nostalgie uit Leiden

Title
Ga naar de inhoud

LUGDUNUM NOSTALGIE IS OP ZOEK NAAR HISTORISCH MATERIAAL
VAN LEDEN, OUD-LEDEN EN SUPPORTERS.

Vele duizenden mensen hebben Lugdunum in de bijna honderd jaar dat de club bestaat gevolgd. Rond de club hebben deze mensen van alles meegemaakt, er doen talloze verhalen de ronde en – heel belangrijk – er is beeldmateriaal en andere zaken verzameld. Historisch materiaal dat voor de eigenaar van enorme waarde is.
Dat geldt echter niet alleen voor de eigenaar ervan, maar ook voor Lugdunum Nostalgie. Het materiaal dat in het bezit is van leden, oud-leden en supporters kan als geen enkele andere wijze de geschiedenis van onze club weergeven. Lugdunum Nostalgie is op zoek naar dergelijk historisch materiaal van leden, oud-leden en supporters. Het materiaal waar we naar zoeken heeft natuurlijk betrekking op Lugdunum, de elftallen en haar spelers, maar met name ook op de belevenissen van de supporters daar omheen. Vooral beeldmateriaal is bijzonder welkom.
Voor uiteenlopende – non-commerciële – doeleinden zou Lugdunum Nostalgie het op prijs stellen als het over deze historisch waardevolle collecties (of delen daarvan) zou kunnen beschikken. Bent u in het bezit van oud-beeldmateriaal, foto’s en films of andere bijzondere zaken, dan zouden wij het zeer op prijs stellen wanneer u hierover contact met ons wilt opnemen. Wij maken dan een afspraak met u om te bespreken op welke wijze wij uw materiaal kunnen inzien en hoe wij dit eventueel kunnen dupliceren. U kunt er van op aan dat Lugdunum Nostalgie uiterst zorgvuldig met uw gegevens en materialen zal omgaan. Mochten wij ooit gebruik maken van uw materiaal dan kunt u er op rekenen dat – wanneer u daar prijs op stelt – wij uiteraard zullen vermelden wie het materiaal aan ons beschikbaar heeft gesteld.

Voor meer informatie, of het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met de archiefbeheerder Ton van Weeren materiaal@lugdunumnostalgie.nl

U kunt uw foto's en teksten nu uploaden.
Graag een kleine uitleg waar de foto over gaat en wie het zijn.
U kunt maximaal per keer 5 bestanden/foto's bijvoegen en minimaal 1 bestandje.

Klik op  UPLOADEN

Aan deze website wordt momenteel hard gewerktTerug naar de inhoud