Lugdunum Nostalgie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Welkom op de website van Lugdunum Nostalgie uit Leiden.

De website is op veler verzoek weer toegankelijk gemaakt omdat bezoekers het inrichten van deze website willen volgen.

Dus het kan regelmatig voorkomen dat u weer een andere ingerichte website ziet.

Ton van Weeren is de bedenker en eigenaar van deze website.
Al het materiaal op deze website mag niet worden verspreid en staat onder
Copyright © Ton van Weeren All rights reserved.

Waarom is deze website opgezet:

Ton is op 1 juni 1980 lid geworden van L.v.v. Lugdunum en is gestopt na 33 jaar als (actief) lid op 1 juni 2013, Ton heeft in vele commissies gezeten en is ook Lid van verdiensten van Lugdunum. Nu hij zoveel tijd over heeft is dit zijn nieuwe hobby geworden.

Ton heeft door de jaren heen veel materiaal verzameld en veel foto's en video's gemaakt van de de club. Hij heeft altijd aangedrongen om iemand in het bestuur op te nemen als archiefbeheerder, vroeger (de jaren 80) was Hennie Doove hiermee belast als bestuurslid, Ton heeft weinig terug kunnen vinden in het archief van Lugdunum "op enkele krantenknipsels en foto's na" Ton is uiteindelijk zelf maar gaan verzamelen en gaan lobbyen en heeft een redelijk  archief aangelegd.
o.a. een 8mm film gevonden van het 50 jarig bestaan van Lugdunum deze was in een zeer slechte staat (bijna vergaan) hij heeft deze film op eigen kosten laten restaureren en digitaal om laten zetten. Hij heeft ook "bijna vergaande" dia´s van de opbouw van het nieuwe sportcomplex in de Kikkerpolder en van de jeugd die in de jaren 60 en 70 naar Engeland zijn geweest met de boot, ook deze zijn weer met de hand en een chemisch goedje opgepoetst, monnikenwerk was dit.

Ton is vooruit aan het lopen richting het 100 jarig bestaan van Lugdunum op 17 mei 2019, hij doet dit vooral voor de oudere Lugdunummers omdat Ton vermoed dat Lugdunum zelf weinig materiaal heeft om te laten zien?

U ziet (helaas) op al het beeldmateriaal: Copyright © Ton van Weeren All rights reserved
dit is om te voorkomen dat deze foto´s en films en andere materialen worden gekopieerd en wordt verspreid door derde! Ton heeft heel veel tijd en energie hier in gestoken en hij wil niet dat dit met een paar muisklikken wordt gekopieerd. Dit is zeer begrijpelijk.

Dus mocht u ergens anders materiaal zien afkomstig van deze website dan is dit illegaal en zal Ton dit melden bij de instanties die hier over waken.

Heel veel kijk en lees plezier.

U kunt altijd contact opnemen als u vragen heeft of een foto (orgineel) wilt hebben.
LUGDUNUM NOSTALGIE IS OP ZOEK NAAR HISTORISCH MATERIAAL
VAN LEDEN, OUD-LEDEN EN SUPPORTERS.

Vele duizenden mensen hebben Lugdunum in de bijna honderd jaar dat de club bestaat gevolgd.
Rond de club hebben deze mensen van alles meegemaakt, er doen talloze verhalen de ronde en – heel belangrijk – er is beeldmateriaal en andere zaken verzameld.
Historisch materiaal dat voor de eigenaar van enorme waarde is.

Dat geldt echter niet alleen voor de eigenaar ervan, maar ook voor Lugdunum Nostalgie.
Het materiaal dat in het bezit is van leden, oud-leden en supporters kan als geen enkele andere wijze de geschiedenis van onze club weergeven.
Lugdunum Nostalgie is op zoek naar dergelijk historisch materiaal van leden, oud-leden en supporters.
Het materiaal waar we naar zoeken heeft natuurlijk betrekking op Lugdunum, de elftallen en haar spelers, maar met name ook op de belevenissen van de supporters daar omheen.

Vooral beeldmateriaal is bijzonder welkom.

Voor uiteenlopende – non-commerciële – doeleinden zou Lugdunum Nostalgie het op prijs stellen als het over deze historisch waardevolle collecties (of delen daarvan) zou kunnen beschikken.

Bent u in het bezit van oud-beeldmateriaal, foto’s en films of andere bijzondere zaken, dan zouden wij het zeer op prijs stellen wanneer u hierover contact met ons wilt opnemen.
Wij maken dan een afspraak met u om te bespreken op welke wijze wij uw materiaal kunnen inzien en hoe wij dit eventueel kunnen dupliceren.
U kunt er van op aan dat Lugdunum Nostalgie uiterst zorgvuldig met uw gegevens en materialen zal omgaan.
Mochten wij ooit gebruik maken van uw materiaal dan kunt u er op rekenen dat – wanneer u daar prijs op stelt – wij uiteraard zullen vermelden wie het materiaal aan ons beschikbaar heeft gesteld.

Voor meer informatie, of het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met de archiefbeheerder
Ton van Weeren - archief@lugdunumnostalgie.nl

Namens Lugdunum Nostalgie, maar ook namens de mensen die in de toekomst eventueel van door u beschikbaar gesteld materiaal kunnen genieten, danken wij u bij voorbaat voor uw medewerking!
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu